Materiały do przedmiotu Podstawy socjologii na  Bezpieczeństwie Wewnętrznym, studia niestacjonarne,